KJØPSVILKÅR

Så lenge ikke annet er avtalt skriftlig partene i mellom gjelder disse alminnelige salgs betingelsene alt salg fra BVR AS

Definisjon Med «kjøper» menes den person eller instans som bestiller en vare fra BVR AS

Priser
Alle priser er normalt oppgitt i norske kroner eksklusive frakt, hvis ikke annet er oppgitt. Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Årsaken kan være endrede leverandørpriser, endrede valutakurser og lignende. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser. BVR AS kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på. Det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. BVR AS forplikter seg til å levere varen til avtalt pris.

Mangler i leveranse
Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til BVR AS i rimelig tid etter at feilen oppdages.<br>BVR AS tar forbehold om at enkelte varer kan være utsolgt selv om annet kommer frem i nettbutikken.

Mangler/feil ved produkter
Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen innen rimelig tid etter at mangelen oppdages, rapportere mangelen til BVR AS.

Ordrens gyldighet
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-post.

Ved innlegging av en ordre må kjøperen godta BVR AS sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller BVR AS skriftlig/via e-post kansellerer ordren.

Befraktning
Alle varer til privatpersoner og firmaer sendes normalt med Posten eller Schenker iht. avtalt fraktmåte. BVR AS velger billigste befraktningsmåte, men står fritt til å velge annen befrakter.

Returrett
Gjelder for privatpersoner: BVR AS følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for retur av varer, med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i vesentlig samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper.

Kjøper har 14 dagers returrett på alle varer i nettbutikken. 

Uavhentede leveranser
Ved uavhentet leveranser/pakker vil kjøperen ilegges sum av følgende: 500 kroner i gebyr for uavhentet vare, dette er nødvendig for å dekke våre kostnader i forbindelse med slike brudd på avtale.

Reklamasjonsrett
Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.

Dokumentasjon ved forsendelser
Alle forsendelser til BVR AS vedrørende returer, reklamasjoner og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til BVR AS skal skje kostnadsfritt for BVR AS. Pakker som er sendt i oppkrav eller «mottaker betaler frakt» vil ikke bli hentet ut.

Tvister
Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Sarpsborg Byrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.

Leveringsinformasjon
Ved bestilling av varer får du automatisk en bekreftelse per e-post på at varene er bestilt og registrert hos oss.