Rotoralarm på Save Aggregater

Varslingen «Rotoralarm» tilsier at den roterende varmeveksleren står, mens den egentlig skulle ha vært i drift. Feilmeldingen kan imidlertid være en falsk alarm og funksjonen bør derfor testes før eventuelle tiltak settes i verk.

Funksjonen kan enkelt kontrolleres på følgende måte:

  1. Trekk ut ventilasjonsaggregatets støpsel
  2. Fjern inspeksjonsluken på aggregatet
  3. Sett inn støpselet igjen (mens luken er av)
  4. Vent ca. 15 – 20 sekund, til viftene starter opp. Da skal også den roterende varmeveksleren starte.
  5. Hvis den roterende varmeveksleren har stanset, kontroller drivreim.
  6. Hvis varmeveksler fortsatt roterer, kontrolleres hurtigkoblingen for føleren er koblet til og at det er en luftespalte på 5-10 mm mellom føleren og magneten. Spalten justeres ved behov, om feilen vedvarer, kan det være feil ved rotorføleren.

 

Fortsatt problem? Ta kontakt med oss