Hvilken ventilasjonsform har jeg?

Det finnes mange forskjellige typer ventilasjonsformer og mange forskjellige navn. Her får du noen tips som vil hjelpe deg med å finne ut hvilken ventilasjonsform du har!

Naturlig ventilasjon var vanlig tidligere, både i eneboliger og blokker. Utluftingen skjer da kun på naturlig vis ved at varmluft er lettere enn kaldluft og dermed stiger opp gjennom luftkanalene. Tilluften kommer inn gjennom dårlig isolerte dører, vinduer eller ventiler.

Mekanisk ventilasjon er det motsatte av naturlig og betyr at det en eller annen plass i boligen befinner seg en motor som skyver/trekker luft ut av kjøkkenet og eventuelt andre rom i tillegg. Her finnes det mange varianter. Vi forklarer alle disse betegnelsene lengre ned.

I nyere boliger monteres det balansert ventilasjonsanlegg som leverer frist, renset luft og trekker ut brukt luft fra boligen på en energieffektiv måte. Et aggregat gjenvinner 70 til 90 prosent av varmen i boligen og overfører dette til den nye friskluften, som fordeles jevnt og ferdig oppvarmet rundt i boligen. Dermed trenger du ikke ekstra energi på å varme friskluften.

 

Ekstern motor

Ved å plassere motoren oppe på loft eller tak reduseres støyen på kjøkkenet. Ekstern motor sørger kun for avtrekk fra komfyren og må ikke forveksles med «Sentralventilasjon» som sørger for avtrekk fra flere rom. Ekstern motor anbefales ved ekstra lange kanaltrekk.

Fellesavtrekk

En felles, kraftig motor suger samtidig fra alle leilighetene. Hver enkelt bruker kan kun regulere sitt eget avtrekk ved å åpne eller lukke et spjeld i hetten på kjøkkenet.

Normalventilasjon

Motoren sitter i hetten over komfyren på kjøkkenet. Dette er den mest brukte løsningen i norske hjem og vi har derfor valgt å kalle det NORMALVENTILASJON. Alle Røroshetter er tilpasset til dette. Tilluften kommer inn gjennom dører, vinduer eller ventiler.

Resirkulasjon

Der luftstrømmen ikke kan ledes vekk ut i friluft, skal luften renses gjennom et kullfilter og deretter bringes tilbake til kjøkkenet. Kullfilteret må skiftes eller rengjøres regelmessig, alt etter hvor ofte det er i bruk. Hver 6. måned er som regel tilstrekkelig. De fleste Røroshetter er tilpasset dette.

Sentralventilasjon

Motoren er en separat, selvstendig enhet som kan være plassert enten: I et skap (skapvifte) eller inne i en Røroshette, på loftet (loftsvifte) eller på taket (takvifte).